Community

Sumbangan Bersempena Bulan Ramadhan

𝑀𝑎𝑘 𝐴𝑛𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑔𝑖𝑙 𝑃𝑎𝑘 𝑃𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟, 𝑀𝑒𝑚𝑎𝑛𝑔𝑔𝑖𝑙 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎ℎ𝑖𝑡 𝑗𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖, 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟, 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑔𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑘𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑚𝑖. Persatuan Office Systems Society, dari [...]