Memperkukuh Kesedaran Siber melalui Program “CYBERSECURITY AWARENESS TALK WITH YAYASAN DIGITAL MALAYSIA (YDM)”

22 Disember 2023 – Program “CYBERSECURITY AWARENESS TALK WITH YAYASAN DIGITAL MALAYSIA (YDM)”anjuran Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik, UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin yang telah diadakan pada 7 Disember 2023.

Dr. Nurul Huda Binti Nik Zulkipli, selaku Ketua Program Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik, dan Matematik (KPPIM), mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungi tanggungjawab kolektif kita terhadap keamanan siber dalam dunia moden yang serba digital. Dalam pertemuan ini, kita tidak hadir sebagai individu, tetapi sebagai sebuah komuniti yang sedar dan bertanggungjawab terhadap ancaman yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan tak terhitung, namun juga risiko yang semakin tinggi. Oleh kerana itu, menjadi kewajiban kita untuk memahami dan menghadapi cabaran-cabaran yang berkaitan dengan keselamatan siber. Keamanan siber bukan lagi perkara yang boleh dianggap remeh, tetapi  suatu keperluan yang mendesak. Dalam era di mana teknologi meresap ke semua aspek kehidupan, kita harus menyadari bahwa risiko siber dapat memberikan impak serius pada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Majlis ini bukan hanya merupakan perbincangan tentang teknologi atau keamanan semata, tetapi juga merupakan panggilan kepada setiap individu untuk membentuk lingkungan digital yang selamat dan terjamin.

Penasihat Program sekaligus Felo Inovasi dan Kompetensi Pelajar Hal Ehwal Pelajar UiTM, Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Hajar Hasrol Bin Jono, turut hadir dalam program ini untuk memberikan penekanan terhadap pentingnya keselamatan siber. Beliau menggambarkan program “CYBERSECURITY AWARENESS TALK WITH YAYASAN DIGITAL MALAYSIA (YDM)” sebagai inisiatif untuk meningkatkan kesedaran tentang keamanan siber di kalangan peserta. Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Hajar Hasrol Bin Jono menyeru kepada semua peserta untuk aktif terlibat dalam usaha meningkatkan kesedaran ini, tidak hanya di kalangan diri sendiri, tetapi juga di antara rakan-rakan dan keluarga. Beliau menegaskan kepentingan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mengenai teknik-teknik keselamatan siber yang terkini.

Dengan harapan bersama, kita dapat membentuk satu masyarakat digital yang selamat, di mana setiap individu merasa yakin untuk menggunakan teknologi tanpa kebimbangan akan keselamatan maklumat peribadi mereka. Datuk Ts. Dr. Mohd Nor Hajar Hasrol Bin Jono mengajak semua untuk menjadikan kesedaran siber sebagai amalan harian, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu seperti dalam majlis ini. Melalui kolaborasi dan kesedaran yang terus-menerus, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan digital yang aman dan terjamin, serta mendorong penyebaran pengetahuan tentang keselamatan siber di seluruh komuniti. Program ini bukan hanya sebagai acara sementara, melainkan langkah awal dalam membentuk sikap dan perilaku positif terhadap keamanan siber di era digital yang terus berkembang.

Program “CYBERSECURITY AWARENESS TALK WITH YAYASAN DIGITAL MALAYSIA (YDM)” juga telah dihadiri oleh individu-individu pakar dalam bidangnya. Antara mereka adalah Encik Izzat Hamizan, seorang Jurutera Keselamatan Siber di Malaysian Cyber Tech, Encik Amirul Bin Ahmad Nazri, Pengasas Bahtera Siber, dan Encik Mohamad Nasri Bin Nawi, Ketua Perancangan Strategik dalam bidang Keselamatan Siber di Yayasan Digital Malaysia. Keberadaan Encik Izzat Hamizan sebagai Jurutera Keselamatan Siber membawa wawasan praktikal dalam pelbagai aspek keselamatan siber. Sementara itu, Encik Amirul Bin Ahmad Nazri, sebagai Pengasas Bahtera Siber, turut membawa pengalaman dan kepakaran dari perspektif penyelidikan dan pembangunan. Di samping itu, Encik Mohamad Nasri Bin Nawi, dengan jawatan Ketua Perancangan Strategik di Cybersecurity, Yayasan Digital Malaysia, membawa aspek perancangan strategik untuk menjadikan kesedaran siber ini lebih terancang dan efektif. Keberadaan para pakar ini dalam program ini tidak hanya memberikan tambahan nilai dari segi pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu-isu keselamatan siber. Semua ini mencerminkan komitmen dan kerjasama dalam membentuk masyarakat yang lebih bersedia dan peka terhadap ancaman siber.

Langkah ini seiring dengan hasrat dan perancangan strategik Bahagian Hal Ehwal Pelajar yang memberikan keutamaan kepada pencapaian pelajar dalam bidang inovasi. Prof. Dr. Hj. Mohd Sazili Shahibi dengan tegas menetapkan sasaran yang tinggi di Bahagian Pembangunan Pelajar, mencerminkan komitmen untuk mendorong pelajar agar sentiasa berinovasi. Dalam semangat ini, kita diingatkan agar kesedaran siber tidak hanya menjadi fokus pada majlis atau acara khusus, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rutin harian kita.

Dengan harapan yang mendalam, kita bersama-sama berusaha membentuk sebuah masyarakat digital yang aman, di mana setiap individu dapat merasa yakin dan tenteram dalam mengadaptasi teknologi tanpa kekuatiran akan keselamatan maklumat peribadi mereka. Mari kita bersatu padu untuk menjadikan kesedaran siber sebagai amalan harian yang dipegang teguh, tidak hanya terbatas pada waktu-waktu khusus seperti dalam majlis ini.