Memacu Potensi Melalui Latihan Kemahiran Teknikal dan Vokasional

Dalam era globalisasi yang kompetitif ini, meningkatkan kemahiran diri amat penting bagi mencapai kejayaan dan kesejahteraan. Kesedaran terhadap kepentingan kemahiran teknikal dan vokasional semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Latihan dalam bidang teknikal dan vokasional dilihat sebagai pintu untuk memperoleh kecekapan dan kemahiran yang relevan dengan pekerjaan masa kini.

UiTM Sarawak diwakili oleh seorang pensyarah, Puan Hajah Nurnazirah bt Jamadin dari Fakulti Pengurusan dan Perniagaan (Pemasaran) dan seorang pelajar Diploma Kejuruteraan Awam yang menyertai kursus jangka pendek pengendalian mesin jahit industri anjuran GIATMARA Mambong. Kursus terbuka kepada orang awam ini diadakan setiap bulan sepanjang tahun 2023 dengan pelbagai modul yang ditawarkan.

Antara modul yang ditawarkan ialah Kursus Latihan Teknikal Pengendalian Mesin Jahit Industri. Tujuan utama kursus TVET ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kemahiran hidup berguna pada masa depan.

Dalam kursus ini, peserta akan mempelajari aspek penting pengendalian mesin jahit industri. Mereka akan diajar operasi asas mesin jahit, penyelenggaraan, dan penyelesaian masalah. Peserta juga akan diperkenalkan kepada teknik terkini dalam industri jahitan bagi meningkatkan prestasi dan produktiviti.

Penglibatan para peserta dalam kursus ini merupakan langkah positif dalam memperluas pendidikan teknikal dan vokasional dalam masyarakat. Melalui peluang ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang relevan dengan keperluan industri semasa. Selain itu, mereka juga dapat memperluas rangkaian sosial dan meningkatkan peluang pekerjaan pada masa depan.

Dengan menyahut seruan kerajaan untuk memperkasakan kemahiran, penyertaan para peserta dapat meningkatkan kemahiran teknikal serta memberi kesedaran dan pendedahan kepada bidang teknikal dan vokasional. Peserta juga boleh meningkatkan prestasi diri dan bersaing dalam dunia pekerjaan yang kompetitif.

Diharap kursus ini dapat membantu lebih ramai individu memperoleh kemahiran teknikal dan vokasional yang meningkatkan peluang pekerjaan. Ia juga dapat mengurangkan jurang kemahiran dalam industri jahitan di Sarawak. Ini sangat penting bagi meningkatkan prestasi individu dan ekonomi negara dalam jangka panjang.

Individu yang berminat untuk menyertai kursus ini boleh mendapatkan maklumat lanjut dari laman media sosial GIATMARA Mambong. Jangan lepaskan peluang ini untuk meningkatkan kemahiran dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam industri jahitan.