Webinar “Kepentingan Sains, Teknologi, Kejuruteraan Dan Matematik (Stem) Dan Bioteknologi”

Fakulti Kejuruteraan Kimia, UiTM Cawangan Sarawak telah berkolaborasi bersama Asian Federation of Biotechnology Malaysia Chapter (AFOB-MC) untuk mengadakan program webinar secara dalam talian yang bertajuk “Kepentingan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) & Bioteknologi dengan bertemakan “STEM & Bioteknologi Ke Arah Kelestarian Pembangunan Negara” pada 17 Julai 2021 (Sabtu) jam 9:30 pagi hingga 12:30 tengah hari melalui platform Microsoft Team dan laman Facebook.

Webinar ini menampilkan dua ahli panel iaitu Professor Madya Chm Dr. Mohammad Isa Bin Mohamadin, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, UiTM Sarawak dan YBhg. Professor Ts Dr. Suraini Binti Abd-Aziz, Presiden, AFOB-MC & Professor Fakulti Bioteknologi Dan Sains Biomolekul, Universiti Putra Malaysia.
Semua pendidik dan pelajar yang beminat dialu-alukan untuk menyertai dan memanfaatkan sesi webinar ini. Untuk sebarang pertanyaan, Nur Afiqah boleh dihubungi melalui whatsapp 0182220343, Imma Zakirah di talian 0198803045 dan Mohammad Ashraf Aiman di talian 0102052404.

Disertakan pautan borang pendaftaran serta pautan microsoft team dan pautan laman facebook untuk webinar ini seperti di bawah.

Pautan Borang Pendaftaran: https://forms.gle/Q4FHBrn2fjmFMYkK9

Pautan Microsoft team:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3mLeO_3nAyuOZuijM3eoOFN_SZhBDoO9LpgoDTqstKw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c36408ef-a43e-40f2-a7f8-508962688f4a&tenantId=cdcbb0e2-9fea-4f54-8670-672707797ada

Pautan laman Facebook:
https://web.facebook.com/Chess-Uitm-Sarawak-100305442238941/?__cft__[0]=AZUhvitlDNvjLs-gXf4BZzBwFZIophM4oapEBRGRefTFPtlP04tFufDTo8a7Wi1WIhoOqZqBCUSaHOQts-jZ4-3x7L3SAly7DyXxkc0gEX29YQBFBbxFkJ_8HRXWkonV2gTVoR52Ct99956f6NeGLh1b&__tn__=-UC%2CP-R