#FBM #FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN (FPP) #SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) #UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UITM)