Pembentangan Pelarasan Perancangan Strategik InQKA (Jun – September 2023)

SHAH ALAM, 24 Mei 2023 – Pada 17 Mei yang lalu telah berlangsungnya Pembentangan Pelarasan Perancangan Strategik InQKA (Jun – September 2023) bertempat di bilik seminar InQKA UiTM Shah Alam.

Objektif pembentangan ini adalah untuk menyelaras perancangan strategik InQKA yang telah dirancang pada Bengkel Perancangan Strategik pada Ogos tahun lalu.

Setiap unit dapat merancang aktiviti selaras dengan peruntukan kewangan dan aktiviti yang baharu.