Lawatan Akademik Profesor Fizik Bahan dari Pakistan

TAPAH, 4 April 2023 – Dalam bidang akademik, pertukaran ilmu, idea dan pengalaman sememangnya merentasi sempadan geografi. Pertukaran sebegini bukan sahaja memupuk pertumbuhan intelek tetapi juga menggalakkan persefahaman dan kerjasama budaya di kalangan sarjana di seluruh dunia. Baru-baru ini, seorang profesor yang dihormati dari The Islamia University Bahawalpur, Pakistan, Prof. Dr Khaawaja Imtiazullah memulakan lawatan akademik beliau di Fakulti Sains Gunaan UiTM Perak Kampus Tapah. Lawatan akademik Prof. Dr Khaawaja ini membawa peluang yang luar biasa untuk penglibatan silang budaya dan perkongsian pengetahuan. Kehadiran beliau dengan melibatkan diri dalam kerjasama akademik, menyampaikan syarahan, dan mengambil bahagian dalam seminar dan bengkel, secara tidak langsung menyumbang kepada daya intelek institusi tuan rumah.

Beliau yang juga pakar dalam bidang Fizik Bahan memberikan beberapa pendedahan kepada metodologi pengajaran serta penyelidikan yang dilakukan di makmal penyelidikan universiti tempat beliau bertugas. Beliau memperkenalkan pendekatan unik dan amalan pedagogi mereka, yang boleh dimanfaatkan bersama. Perkongsian teknik pengajaran beliau bukan sahaja memperkayakan pengalaman pelajar malah sesama ahli fakulti, menggalakkan mereka meneroka cara inovatif dan berkesan untuk menyampaikan ilmu.

Tambahan pula, lawatan ini memupuk kerjasama antarabangsa dalam merealisasikan usaha untuk mewujudkan rangkaian global dalam meningkatkan keupayaan penyelidikan antara UiTM dan Islamia University Bahawalpur. Kehadiran Prof. Dr Khaawaja juga menjadi permulaan projek penyelidikan bersama antara dua pihak. Kedua-dua pihak boleh memanfaatkan kepakaran dan sumber kolektif, sarjana bagi menangani cabaran global yang mendesak dan menyumbang kepada kemajuan ilmu dalam bidang masing-masing. Ini seiring dengan Amanat Naib Canselor 2023 bertemakan Globally Marketable (Kebolehpasaran Global) menerusi aktiviti-aktiviti dijalankan di peringkat antarabangsa.

Selain itu, lawatan akademik ini, berfungsi sebagai platform untuk membina jambatan antara sarjana dari latar belakang yang berbeza dan menjadi pemangkin untuk memupuk kerjasama dan inisiatif akademik. Ikatan yang terbentuk semasa lawatan ini meletakkan asas untuk perkongsian jangka panjang, program pertukaran fakulti dan usaha sama penyelidikan. Kerjasama yang berterusan ini menyumbang kepada pertumbuhan dan pengantarabangsaan institusi akademik, di samping mengukuhkan hubungan akademik antara negara dan mempromosikan diplomasi akademik sejajar dengan Pelan Strategik UiTM 2025 iaitu menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka dunia.