Kunjungan Hormat Unit Endowment ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

21 April 2022 –  Pejabat TNCPI telah menerima kunjungan hormat dari pengurusan Unit Endowment pada hari ini. Turut dibincangkan berkenaan hala tuju kedua-dua PTJ yang saling memerlukan antara satu sama lain dari masa ke semasa. Pejabat TNCPI menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh Unit Endowment, di mana kutipan dana endowment akan dan telah disalurkan kepada pelajar yang layak sebagai satu bentuk biasiswa berprestij di UiTM.

Dengan adanya biasiswa dari UiTM Endowment, ramai pelajar cemerlang telah mendapat faedah dari usaha-usaha yang dinyatakan. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan dan mampu dilestarikan pada masa akan datang demi kelangsungan penyelidikan & inovasi di UiTM.

Pejabat TNCPI telah menerima kunjungan hormat dari pengurusan Unit Endowment pada hari ini. Turut dibincangkan berkenaan hala tuju kedua-dua PTJ yang saling memerlukan antara satu sama lain dari masa ke semasa.

Pejabat TNCPI menyambut baik usaha yang telah dilakukan oleh Unit Endowment, di mana kutipan dana endowment akan dan telah disalurkan kepada pelajar yang layak sebagai satu bentuk biasiswa berprestij di UiTM.

Dengan adanya biasiswa dari UiTM Endowment, ramai pelajar cemerlang telah mendapat faedah dari usaha-usaha yang dinyatakan. Semoga inisiatif ini dapat diteruskan dan mampu dilestarikan pada masa akan datang demi kelangsungan penyelidikan & inovasi di UiTM.