Infostruktur Webinar : University’s System And Application Development: A Journey

Jabatan Infostruktur , PPII akan mengadakan INFOSTRUKTUR WEBINAR  mengikut ketetapan berikut :

Tajuk       : UNIVERSITY’S SYSTEM AND APPLICATION DEVELOPMENT: A JOURNEY
Tarikh     : 24 Disember 2020 (Khamis)
Masa       : 2.30 Petang – 4.30 Petang
Speaker : Mohd Hairy Mohammadiah
Position : Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

Penyertaan terbuka kepada semua warga UiTM .

Webinar Link : http://bit.ly/sistemuni

Link untuk pengesahan kehadiran dan jam latihan staf akan diberikan pada akhir program tersebut.

Jangan terlepas peluang untuk menyertai pertandingan yang dijalankan : https://ictevent.uitm.edu.my/index.php/competition