Ziarah Kasih TNC HEP bersama Keluarga Mahasiswa UiTM: Menguatkan Keterikatan dan Semangat Kebajikan

Pada 6 Mei 2024, Universiti Teknologi MARA (UiTM) menyaksikan satu lagi inisiatif bersejarah yang menunjukkan komitmen institusi terhadap kebajikan mahasiswa. Program Ziarah Kasih yang dianjurkan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) bersama keluarga mahasiswa UiTM telah menjadi titik tolak baru dalam pembangunan kesejahteraan pelajar.

Acara bersejarah ini membawa bersama Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) dan para pelajar UiTM dalam sebuah ziarah ke beberapa kawasan komuniti setempat. Bertujuan untuk mempereratkan hubungan antara universiti dan masyarakat, program ini turut memanfaatkan kesempatan untuk membawa kesedaran kepada pelajar tentang realiti kehidupan di luar dinding universiti.

Dalam ucapan beliau, Prof. Dr. Hj. Mohd Sazili Shahibi, Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar), menegaskan kepentingan nilai-nilai kebajikan, kesukarelawanan, dan tanggungjawab sosial dalam pembentukan setiap pelajar UiTM. Beliau menekankan bahawa program ini tidak hanya tentang memberi bantuan kepada masyarakat, tetapi juga tentang membentuk generasi mahasiswa yang sensitif dan mempunyai empati terhadap keadaan sekeliling.

Reaksi positif diterima dari semua pihak, dengan para pelajar menganggap program ini sebagai satu pengalaman yang bermakna dan memuaskan. Banyak dari mereka menyatakan hasrat untuk terlibat dalam lebih banyak aktiviti kebajikan masyarakat pada masa hadapan.

Program Ziarah Kasih ini bukan hanya sekadar satu acara rutin, tetapi juga satu langkah ke hadapan dalam usaha UiTM untuk memupuk semangat kemanusiaan, kecemerlangan akademik, dan kepimpinan beretika dalam kalangan mahasiswa. Dengan pelbagai inisiatif seperti ini, UiTM berusaha untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berjaya dari segi akademik, tetapi juga bertanggungjawab dan peduli terhadap masyarakat di sekeliling mereka.

 Penulis Utama: Hasrol Jono, Profesor Dr. Hj. Mohd. Sazili Shahibi

Penulis Bersama: Nor Azlin Rosli, Mohd Shukor Abd Rahman, Wan Ahmad Rahiman Wan Abd Rahim, Hairul Reazuan Asmayadi, Noor Azizul Hakim Noor Hazam