Penyediaan Dokumen ‘Memorandum Of Understanding(MoU) & Agreement (MoA)’

*JEMPUTAN KE COFFEE TALK*
Anjuran Bersama di Antara PJIM & A, JUU Seremban, HEA dan UKKO UiTMCNS

*PENYEDIAAN DOKUMEN ‘MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) & AGREEMENT (MoA)’*
Tarikh: 16 Jun 2021
Masa: 10:00 pagi – 12 tengahari

👨🏽‍⚖️ *Panel* 🤵🏼‍♀️:
En. Abdullah Yahya
_Koordinator ICAN UiTMCNS_ &
Dr. Nor Atika Baharin
_Liaison Officer DIA UiTMCNS_
*Topik: Proses Daftar & Pemantauan Aktiviti Kerjasama*

Dr. Nor Monica Ahmad
_Koordinator Komunikasi Korporat UiTMCNS_
*Topik: Peranan UKKO Untuk Majlis Menandatangani Dokumen*

En. Mohd Syahril Ibrahim
_Penasihat/Wakil Jabatan Undang-undang, UiTMCNS Kampus Seremban_
*Topik: Peranan JUU Cawangan dalam penyediaan dokumen MoU/MoA*

*Marilah Serta Kami!*
💻Webex link: https://tinyurl.com/CoffeeTalkMoU2021
✏️Pendaftaran: https://tinyurl.com/DaftarCoffeeTalkMoUMoA

📜E-sijil & ⏰Jam Latihan akan diberikan.
📍 _PTJ yang terlibat akan diagihkan kepada kumpulan kecil untuk semakan Deraf MoU/MoA selepas sesi Coffee Talk_