Penggunaan Tenaga Pakar Dan Kemudahan Makmal Kejuruteraan Awam Bagi Pelajar Tahun 1 Sijil Dan Diploma Teknologi Pembinaan Dari Kolej Vokasional Klang

Penglibatan pensyarah dan pelajar dengan program FKA

Tarikh: 9 April 2018
Tempat: Makmal Konkrit dan Bilik Al-Jazari, Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM
Masa: 8 pagi – 5 petang
Bilangan peserta: 30 orang pelajar + 3 org pensyarah kolej vokasional

Penglibatan aktiviti:
(1)Menjadi fasilitator/tenaga pengajar bagi demonstrasi alatan makmal dan menjalankan testing – sieve analysis, physical test (cement), non destructive test (concrete), tensile test (steel), compressive strength test (brick), water absorption (brick).

Pensyarah FKA yang terlibat: Nursafarina Ahmad, Nurul Huda Suliman

(2)Memberi talk/tenaga pengajar bagi topic Building Construction – Dynamic Load Test, Pile Driving Analyzer (PDA) Test, Pile Integrity Test (PIT)

Pensyarah FKA yang terlibat: Noorfaizah Hamzah

Secara keseluruhannya program ini telah berjalan dengan jayanya dan telah mendapat maklum balas yang memberangsangkan daripada para pelajar Vokasional tersebut. Objektif dan matlamat program juga tercapai dengan jayanya. Diharapkan pada masa akan datang program seperti ini dapat diteruskan lagi dan segala kekurangan dan kesilapan sepanjang persiapan program akan dibaiki untuk kebaikan akan datang.

Diharap para pelajar dapat menimba ilmu dan pengetahuan pengalaman yang dikongsikan sepanjang penganjuran program ini dan dapat bekerjasama lagi bagi program seumpama ini di masa akan datang.

 

Sumber: FKA

0
0