PEMBENTANGAN AKHIR ANUGERAH KUALITI NAIB CANSELOR (AKNC) 2016

Pembentangan Akhir bagi Anugerah Kualiti Naib Canselor (AKNC) 2016 akan diadakan pada Selasa, 29 November 2016 di Auditorium Perdana, Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD), Bandar Enstek. Pemilihan finalis adalah berdasarkan penilaian Laporan AKNC 2016 yang telah selesai dijalankan pada 9 – 12 Oktober 2016 yang lalu.

Finalis-finalis yang berjaya adalah :

Kampus Negeri:

UiTM Melaka

UiTM Perak

UiTM Pahang

Fakulti:

Fakulti Kejuruteraan Kimia

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Bahagian:

Pejabat Pendaftar

Pejabat Bendahari

Bahagian Hal Ehwal Pelajar