Pelajar FKA UiTM Menyertai Pertandingan Inovasi Teknologi Peringkat Antarabangsa

Tajuk Aktiviti : Laporan Program International Concrete Competition 2018

Tempat           : Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

Tarikh:            4/11/2018 – 10/11/2018

Nama Pelajar  :

  1. Mohamad Zairul Farishah Bin Ismail
  2. Nur Izzah Madihah Bt Zainal Abiddin
  3. Noor Amnani Bt Mohd Sofi
Impak Ativiti  :

1.       Memberikan pendedahan yang meluas kepada mahasiswa dalam bidang kejuruteraan awam.

2.       Memberi peluang kepada mahasiswa untuk melibatkan diri dalam pertandingan antarabangsa.

3.       Menonjolkan kreativiti dan bakat mahasiswa dalam menghasilkan sesuatu teknologi produk.

4.       Mengeratkan hubungan di antara pensyarah, mahasiswa dan pihak industri.

5.       Menambah pengetahuan dan kemahiran dalam membuat konkrit yang berdaya saing dalam industri.

Pertandingan ini diadakan oleh Universitas Sebelas Maret yang membuka penyertaan kepada seluruh pasukan seluruh dunia . Pada peringkat kelayakan , setiap kumpulan dikehendaki menghantar laporan dan video kepada penganjur dan penganjur akan memilih enam kumpulan terbaiksebagai finalist untuk bertanding di Surakarta .

Universiti Teknologi MARA telah menghantar 2 pasukan tetapi hanya satu pasukan sahaja yang layak ke peringkat akhir iaitu kumpulan Civil Technology . Seramai 33 pasukan telah menghantar penyertaan dari seluruh dunia.

 

 

 

0
0