Kursus Pengurusan Organisasi bersama Majlis Perwakilan Pelajar FKA UiTM Shah Alam Sesi 2018/2019

Kursus Pengurusan Organisasi bersama Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam Sesi 2018/2019Kursus Pengurusan Organisasi bersama Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam Sesi 2018/2019

Program ini bertujuan untuk melatih para pelajar terutama daripada kalangan kelab mengenai pengurusan organisasi dengan lebih cemerlang secara berterusan disamping itu dapat merapatkan ukhuwah dan ikatan silaturahim antara majlis perwakilan pelajar peringkat fakulti dan kelab dalaman.

Selain itu, ia juga dapat merapatkan antara pihak pengurusan fakulti dan kelab dalam di Fakulti Kejuruteraan Awam.

Hal ini demikian kerana, dapat beinteraksi dan berkomunikasi antara dua pihak agar dapat memudahkan perlaksanaan program yang berimpak tinggi.

Tarikh: 1-3 Mac 2019
Tempat: ILD Kampong Gajah (UiTM), Perak

1
0