Kajian Kepuasan Pengguna Laman Web UiTM 2022

Unit Web Media, Bahagian Komunikasi Strategik, Jabatan Komunikasi sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pengguna Laman Web UiTM 2022.

Sehubungan itu, kami memohon kerjasama warga UiTM untuk menjawab beberapa soalan di dalam soal selidik yang boleh dicapai pada pautan berikut:

https://www.surveymonkey.com/r/UiTMWebsiteUserSatisfactionSurvey2022

Tempoh kajian bermula 15 Ogos 2022 sehingga 15 September 2022.