Dua pensyarah FKA menerima geran dari Korea Selatan berjumlah lebih 30,000 USD

Dr Marfiah A. Wahid
Dr Norashikin Ahmad Kamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Marfiah dan Dr Norashikin kerana telah berjaya mendapatkan geran antarabangsa daripada GS E&C dan EMATE Engineering, Korea Selatan

Part 1:- Analysis for MSW (Municipal Solid Waste) characteristics
Ketua Projek :- Dr Norashikin Ahmad Kamal
Ahli :- Dr Marfiah A. Wahid
Anggaran Kos Kajian :- USD 21175 (RM86 081)
Tempoh Kajian: – August 2018 :- Februari 2019

Part 2:- Basic management survey for MSW in Malaysia, Selangor
Ketua Projek:- Dr Marfiah A. Wahid
Ahli :- Dr Norashikin Ahmad Kamal
Anggaran Kos Kajian :- USD 9075 (RM36 892)
Tempoh Kajian: – October 2018 – Februari 2019

Tahniah!