DELEGASI KYUSHU LAWAT GESTURZ BAGI KAJIAN PENGURUSAN GALERI SENI UNIVERSITI DI ASIA

SHAH ALAM РPeranan sesebuah galeri seni di dalam kampus universiti bukan sahaja untuk mempamerkan hasil kreativiti, inovasi atau dapatan kajian oleh siswa, alumni atau pensyarahnyamlah berfungsi sebagai pusat rujukan dalam mempromosikan kesenian, kebudayaan dan warisan tempatan. Galeri Seni di universiti juga menjadi tarikan edu-tourism serta bertindak sebagai barisan hadapan dalam menampilkan imej dan penjenamaan yang positif bagi ssebuah institusi.

0
0