Dapur Jalanan Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, 17 Mac 2019 – Fakulti Kejuruteraan Kimia melalui Persatuan Pelajar Faculty of Chemical Engineering Student Society (FChess) bersama dua Pensyarah iaitu Dr Fazleena Hamzah dan Dr Tan Huey Ling mengambil inisiatif bagi mendekati golongan gelandangan dengan kerjasama NGO Dapur Jalanan.

Program seperti ini dapat memberikan peluang kepada Pelajar Fakulti dalam membentuk pembangunan insaniah didalam diri dengan menyelami rasa simpati dan empati  terhadap keadaan sekeliling terutamanya golongan gelandangan.

Melalui program diluar pembelajaran secara formal ini.  “Kehidupan sebagai seorang mahasiswa tidak hanya tertumpu kepada akademik semata-mata namun khidmat komuniti kepada masyarakat adalah sesuatu yang perlu diberi perhatian”

1
0