Ceramah “Life Long Learning” di Avid College Maldives

Lawatan Univer Pasca Siswazah UiTM Cawangan Pulau Pinang ke Avid College, Maldives

Satu lawatan inisiatif kerjasama telah berjaya mewujudkan jalinan baru UiTMCPP dengan Avid College Maldives. Dr Samsudin Wahab, Koordinator Unit Pasca telah disambut dengan baik oleh Pengerusi Avid College bersama kakitangan pentadbiran kolej. Lawatan ini telah berjaya memperkenalkan UiTM Cawangan Pulau Pinang di negara Maldives.

1
0