Bertam Escapade: Ola Bola sihatkan badan, semaikan setiakawan

Bertam Escapade: Ola Bola

Bertam Escapade: Ola Bola telah berlangsung selama dua hari dan berakhir pada 12hb Oktober 2019 yang lalu di UiTM Cawangan Pulau Pinang Kampus Bertam. Program yang dianjurkan bersama oleh Jawatankusa Perwakilan Kolej, Physio Students Association (PHYTAS), Environmental Health Students Association (EHSAn) dan juga Unit Sukan telah menyaksikan pertandingan sukan bola sepak, street soccer dan e-sport di antara para mahasiswa/mahasiswi, staf dan masyarakat luar.

Program ini bertujuan untuk melahirkan mahasiswa mahasiswi yang berkebolehan dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani serta mengeratkan silaturrahim antara warga UiTM dan masyarakat luar.

Foto berkaitan:

0
0