Bengkel Curriculum Review, Assessment & Evaluation Workshop (Siri 2)

Peserta Bengkel Curriculum Review, Assessment & Evaluation Workshop (Siri 2)

Unit Hal Ehwal Kurikulum (UHEK), Bahagian Hal Ehwal Akademik (BHEA) dan Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD), Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah menganjurkan secara bersama Bengkel Curriculum Review, Assessment & Evaluation Workshop (Siri 2) seperti butiran berikut:

Tarikh    : 20 Ogos sehingga 22 Ogos 2019
Tempat : Sarana 2, Institut Kepimpinan dan Pembangunan (ILD), UiTM Bandar Enstek.

Objektif bengkel adalah untuk:

  1. Memberi ruang perbincangan berkenaan Education 5.0, Future Skillsets, MQF 2.0, pembangunan, rekabentuk dan semakan kurikulum.
  2. Penerangan maklumat terkini berkaitan Education 5.0, Future Skillsets, MQF 2.0, pembangunan, rekabentuk dan semakan kurikulum.

Seramai 38 orang peserta Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah dijemput untuk menghadiri bengkel tersebut. Peserta terdiri daripada wakil Fakulti Muzik, Fakulti Perakaunan, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, Fakulti Sains Gunaan, Akademi Pengajian Bahasa, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, UiTM Cawangan Negeri Sembilan dan UiTM Cawangan Perlis.

Prof. Dr. Hajah Nor Aziah Haji Alias

Pengisian bengkel pada hari pertama merangkumi sesi ceramah daripada Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi Abdul Talib dan Prof. Dr. Hajah Nor Aziah Haji Alias. Tajuk ceramah yang disampaikan oleh Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi Abdul Talib adalah Overview of MQF 2.0, Future Skillset dan Developing Programme Blueprint. Prof. Dr. Hajah Nor Aziah Haji Alias pula telah menyampaikan ceramah berkenaan Education 5.0@UiTM.

Siri hands-on juga telah dikendalikan oleh Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi Abdul Talib  berkenaan Future Skillset: Hands-on Exercise 1, Future Skillset: Hands-on Exercise 2, Future Skillset: Hands-on Exercise 3 dan Developing Programme Blueprint: Hands-on Exercise 1. Fasilitator kumpulan turut terlibat di dalam perbincangan bersama kumpulan. Panel Penilai bagi sesi pembentangan kumpulan untuk malam hari pertama adalah Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi Abdul Talib dan Prof. Madya Ts. Dr. Sharipah Ruzaina Syed Aris.

Bengkel diteruskan pada hari kedua dengan sesi ceramah daripada Ts. Dr. Syamsul Nor Azlan Mohamed berkenaan Course Performa Design – CLO Statements and CLO-PLO Mappings dan Course Performa Design – Assessment & Delivery. Beliau turut mengendalikan hands-on bersama kumpulan berkaitan topik ceramah yang disampaikan. Panel Penilai bagi sesi pembentangan kumpulan pada malam hari kedua pula adalah Ts. Dr. Wan Aida Wan Yahaya dan Prof. Madya Ts. Dr. Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa.

Bengkel diteruskan pada hari hari ketiga dengan sesi taklimat daripada Ts. Dr. Wan Aida Wan Yahaya berkaitan maklumat semasa perkembangan kurikulum berdasarkan pemakluman Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Antara topik yang dikupas beliau adalah Kerangka dan Elemen Kurikulum Tersedia Masa Hadapan (Future Ready Curriculum) Program Akademik Universiti Awam (UA), Pelaksanaan Kursus Falsafah dan Isu Semasa & Kursus Penghayatan Etika dan Peradaban dan Service Learning Malaysia – University for Society (SULAM).

Prof. Madya Ts. Dr. Wan Abdul Rahim Wan Mohd Isa pula telah menyampaikan taklimat berkaitan Garis Panduan Pembangunan Program Akademik Universiti Awam Edisi Kedua (JPT), Kurikulum Fleksibel dan High-Impact Educational Practices in the Curriculum (HIEPs). Ts. Dr. Jurina Jaafar turut menyampaikan taklimat berkaitan Sustainable Development Goals dan Industrial Revolution 4.0.

Para peserta bengkel telah menunjukkan penglibatan serta motivasi yang tinggi melalui siri perbincangan di dalam kumpulan dan siri pembentangan bagi tujuan pembangunan, rekabentuk dan semakan kurikulum program akademik supaya kurikulum program akademik sentiasa relevan, berdaya saing dan tersedia masa hadapan.

Foto berkaitan:

0
0