Asean University Students Leadership Confrence 2020

“DEFINING ROLES OF STUDENT LEADERSHIP IN FACING PANDEMIC COVID-19”

Barisan Jawatankuasa Perwakilan Kolej Perindu 2020/21 akan menganjurkan Program Asean University Student Leadership Confrence 2020. Program ini merupakan satu persidangan untuk memberi peluang kepada warga kepimpinan pelajar dalam membincangkan halatuju, isu serta pendekatan dalam beberapa aspek seperti Pembelajaran Jarak Jauh Atas Talian (ODL), Kesukarelawanan dan Kemanusiaan, Kepimpinan, Sukan dan Kesihatan, Mobiliti & Jaringan Global, Kesenian dan  Kebudayaan, Ekonomi dan Keusahawanan dan Inovasi.

Program ini bertujuan bagi mewujudkan jaringan global dan kolabrasi pelajar, pendidik, penggubal polisi, pengurusan dan pensyarah.

*Tarikh Penting* :
🎗Penyerahan Abstrak : 5 September 2020
🎗Pemberitahuan Penerimaan : 10 September 2020
🎗Penyerahan Kertas Penuh Kepada Sekretariat : 15 September 2020
🎗Tarikh Pembentangan : 21 – 23 September 2020

Sebarang Pertanyaan Boleh Rujuk :
Soleh Bin Abu Hasan
https://wa.link/kdvawh