AD UiTM BOLOT HADIAH DI PERTANDINGAN MRM-iBAG

KUALA LUMPUR – Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM) adalah agensidi bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang berperanan untuk mempromosikan Malaysia sebagai hub antarabangsa dalam bidang kreatif dan inovatif. Pada September 2015 yang lalu, pihak MRM dengan kerjasama i-BAG Premium telah menganjurkan pertandingan merekabentuk produk ‘Weekend Bag’ yang mempunyai kepelbagaian penggunaan bertepatan dengan menekankan ciri-ciri alam semulajadi yang diterjemahkan kepada rupabentuk geometrik untuk diaplikasikan pada rekaan mengikut tema yang diberikan.

0
0