New Arrivals @PTAR

Perpustakaan Tun Abdul Razak merupakan gedung ilmu dan nadi universiti yang menyediakan pelbagai sumber bahan rujukan bagi memenuhi keperluan maklumat warga universiti.

New Arrivals@PTAR diterbitkan bagi menyebarluas judul terkini bahan rujukan perpustakaan seperti Buku, Jurnal (Pangkalan Data Atas Talian), Ebooks dan Harta Intelek Universiti.Ia bertepatan dengan UiTM sebagai universiti komprehensif yang berperanan sebagai pusat pengajian dalam pelbagai bidang.

Perkhidmatan New Arrivals@PTAR ini diterbitkan secara mingguan melalui emel kepada semua warga universiti dan boleh juga diakses melalui Portal PTAR diĀ https://goo.gl/CX9fKx

Book – Vol.1_Jan 2018

Book – Vol.2 Jan 2018

Book – Vol. 3 Jan 2018

Book – Vol.4 _Jan 2018

Book – Vol.5_Februari – 2018

Book – Vol.6 – week 2 Februari – 2018

Book – Vol.7 – week 3 Februari – 2018

Book – Vol.8 – week 4 Februari – 2018

Book – Vol.9 – week 1 Mac – 2018

Book – Vol.10 – week 2 Mac – 2018

Book – Vol.11 – week 3 Mac – 2018

Book – Vol.12 – week 4 Mac – 2018

Book – Vol.14 – week 2 April – 2018

Book – Vol.15 – week 3 April – 2018

Book – Vol.16 – week 4 April – 2018

Book – Vol.17 – week 1 Mei – 2018

Book – Vol.18 – week 2 Mei – 2018

Book – Vol.19 – week3 Mei – 2018

Book – Vol.20 – week 4 Mei – 2018

Book – Vol.21 – week 1 Jun – 2018

Book – Vol.22 – week 2 Jun – 2018

Book – Vol.23 – week 3 Jun – 2018

Book – Vol.24 – week 4 Jun – 2018

Book – Vol.25 – week 1 Jul – 2018

Book – Vol.26 – week 2 Jul – 2018

Book – Vol.27 – week 3 Jul – 2018

Book – Vol.28 – week 4 Jul – 2018

Book – Vol.29 – week 1 Ogos- 2018

Book – Vol.30 – week 2 Ogos – 2018

Book – Vol.31 – week 3 Ogos – 2018

Book – Vol.32 – week 4 Ogos – 2018

EBook – Vol.13 – week 1 April – 2018

EBook – Vol.14 – week 2 April – 2018

EBook – Vol.15 – week 3 April – 2018

EBook – Vol.16 – week 4 April – 2018

EBook – Vol.17 – week 1 Mei – 2018

EBook – Vol.19 – week 3 Mei – 2018

EBook – Vol.21 – week 1 Jun – 2018

 

 

1
0