π”π’π“πŒ Meneroka Strategi Baru Jaringan Global bersama agensi perdagangan dan pelaburan – MATRADE, Agro Commissioner dan MIDA di Australia

Lawatan ke Australia – Delegasi UiTM telah mengadakan kunjungan hormat ke pejabat Konsulat Jeneral Malaysia Melbourne pada 28 Ogos 2023 dan Education Malaysia (EM) Australia pada 1 September 2023, yang diketuai oleh Penolong Naib Canselor (Pengantarabangsaan), Profesor Dr Shahriman Zainal Abidin bersama Profesor Dr Ahmad Naqiyuddin Bakar, Pengarah Department of Strategic Partnership (DSP) UiTM Global dan Puan Eva Salmee Mohd Salleh – Ketua Pentadbiran, UiTM Global.

Kunjungan ini adalah bertujuan untuk berbincang dan mendapatkan maklum balas dari pihak Konsulat Malaysia, MIDA, Agriculture Counseller Office (ACO) dan MATRADE berkaitan perkembangan terkini dan isu semasa serta peluang kolaborasi yang dapat digarap oleh semua pihak. Ini dilihat penting untuk lebih memahami isu-isu yang disampaikan dan seterusnya mendapat lebih kefahaman mengenai peranan pihak UiTM, EM, MATRADE, ACO dan MIDA dalam membantu serta memudah cara untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk mendapat pekerjaan

Perbincangan banyak tertumpu kepada strategi kerjasama yang boleh diterokai oleh UiTM dengan MIDA, ACO dan MATRADE selaku agensi perdagangan dan pelaburan demi menjana manfaat bersama dan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara, kemajuan penyelidikan, dan pembangunan kemahiran. Berikut adalah hasilan perbinccangan mengenai beberapa aspek kerjasama yang boleh diberi penekanan:

Penyelidikan dan Inovasi:

MATRADE, ACO dan MIDA bersedia menjalankan kerja sama penyelidikan mengenai trend pasaran, keperluan industri, dan peluang inovasi. Penyelidikan ini boleh memberi panduan kepada dasar-dasar dan strategi untuk pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan Tenaga Kerja:

MATRADE, ACO MIDA dan UiTM bersedia mengembangkan program latihan khusus dan kurikulum yang memenuhi keperluan industri serta menepati keperluan strategik negara. Ini memastikan bahawa bakal tenaga kerja dalam kalangan graduan UiTM bersedia dengan baik untuk tuntutan pasaran kerja tempatan.

Bantuan Perdagangan Antarabangsa dan Eksport:

MATRADE, ACO dan MIDA boleh memberikan panduan kepada penyelidik universiti dan usahawan tentang cara memasuki pasaran antarabangsa. UiTM pula boleh menawarkan kepakaran dalam bidang seperti penyesuaian atau padanan produk (product-matching) dan penyelidikan pasaran.

Pusat Pemula dan Pusat Inovasi:

UiTM boleh menggerakkan inisiatif menerusi MASMED, UTV dan BITCOM yang bekerjasama dengan agensi perdagangan untuk menyokong permulaan dan usahawan dalam mengendalikan kekompleksan perdagangan dan pelaburan antarabangsa.

Pemakaian dan Analisis Data:

Kerjasama boleh melibatkan perkongsian data dan analisis antara UiTM, MATRADE, ACO dan MIDA untuk mengenal pasti peluang pertumbuhan, memantau trend ekonomi, dan membuat keputusan dasar yang berpengetahuan.

Pemindahan Teknologi:

UiTM memiliki harta intelektual yang bernilai. Justeru, MATRADE, ACO dan MIDA sebagai agensi perdagangan dan pelaburan boleh membantu dalam pemindahan teknologi dan pengetahuan dari akademia kepada sektor perniagaan, yang menggalakkan inovasi dan pembangunan ekonomi.

Akses kepada Pembiayaan:

MATRADE, ACO dan MIDA mungkin memiliki akses kepada geran, pinjaman, atau peluang pelaburan yang dapat membantu UiTM dan mengembangkan projek penyelidikan yang berkaitan pada masa depan.

Pembangunan Dasar:

UiTM boleh menawarkan kepakaran kepada MATRADE, ACO dan MIDA dalam pembangunan dasar-dasarnya dan peraturan yang memudahkan perdagangan, pelaburan, dan pertumbuhan ekonomi.

Inisiatif Penyelidikan Bersama:

Kerjasama boleh melibatkan projek penyelidikan bersama antara UiTM, MATRADE, ACO dan MIDA dengan tumpuan pada bidang yang penting untuk kepentingan negara, seperti tenaga boleh diperbaharui, bioteknologi, atau pengilangan canggih.

Pertukaran Kemahiran:

Agensi MATRADE, ACO dan MIDA boleh merintis jalan untuk inisiatif staf mobiliti, dan sebaliknya, membolehkan pertukaran kemahiran, pengetahuan, dan amalan terbaik.

Rangkaian dan Penghubungan:

UiTM mempunyai rangkaian yang luas dalam akademia, industri, dan kerajaan. Rangkaian ini boleh dimanfaatkan oleh MATRADE, ACO dan MIDA untuk aktiviti perhubungan dan pembinaan rakan kongsi.

Promosi Pembangunan Wilayah:

Kerjasama boleh melibatkan usaha untuk menarik pelaburan asing ke dalam negara, dengan UiTM menyumbang penyelidikan dan kepakaran atau sekurang-kurangnya tenaga kerja dlam kalangan graduannya untuk lebih menarik kepada pelabur.

Kerjasama yang dirintis antara UiTM dan agensi perdagangan dan pelaburan seperti MATRADE, ACO dan MIDA boleh mencipta sinergi yang memberi manfaat kepada ekonomi tempatan, menggalakkan inovasi, dan membantu ketiga-tiga institusi mencapai matlamat masing-masing.